Regulamin / Polityka Prywatności

 • Wchodząc lub używając strony rabatodrom.com, lub udostępnianej przez nas jakiejkolwiek innej usługi, zwanej w dalszej części tych warunków korzystania („Usługami”), potwierdzacie Państwo, iż rozumiecie i akceptujecie niniejszy regulamin i warunki korzystania („Warunki”) ze Strony Internetowej rabatodrom.com („Strona”). Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Państwem a Nami („Operatorem”) określającą użytkowanie Usług. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej zapisami. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na zawarcie tej umowy, nie możecie korzystać z naszych Usług i z tej Strony Internetowej.
 • Operatorem jest spółka Rabatodrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Obrońców Bydgoszczy 1, kod pocztowy 85-054, NIP 9671438142 REGON 386685846, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000851499,  e-mail: kontakt@rabatodrom.com.
 • W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących kuponów, kodów promocyjnych lub innych powiązanych niedogodności z linkami dostępnymi na Stronie prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta dostępnym pod adresem e-mail: kontakt@rabatodrom.com.
 • Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna dla każdego Użytkownika. Rejestracja wiąże się z utworzeniem Konta Użytkownika, które zostaje przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku, jeśli dane podane przy tworzeniu konta mogły przejść w posiadanie osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Rabatodrom sp. z o.o. poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@rabatodrom.com.
 • Nasza firma nie sprzedaje żadnych kuponów oraz kodów zniżkowych, ale dostępne są one dla każdego Użytkownika na Stronie. Nasza firma dostarcza swoje usługi jako pośrednik między kupującymi i sprzedawcami. Jakiekolwiek fałszerstwo, manipulacja oraz powielanie kuponów i kodów promocyjnych ze Strony jest zabronione. Strona może wystąpić na drogę sądową aby przeciwdziałać nielegalnemu użyciu ofert prezentowanych na Stronie.
 • Nasze oferty ważne są tylko wtedy jeśli znajdują się na Stronie oraz tracą ważność z momentem usunięcia ze Strony. Nasza firma nie gwarantuje ofert z najniższymi cenami oraz nie wyklucza błędów w cenie. Prosimy o przejście na naszą Stronę Internetową aby uzyskać aktualne kody promocyjne.
 • Na Stronie znajdują się kody promocyjne dla różnego typu sklepów. Prosimy o wybranie najlepszych ofert, które Państwa interesują, zamówienie kuponu rabatowego i przedstawienie go w sklepie, w którym chcą Państwo dokonać zakupu.
 • Wyłącznie Państwo jako użytkownicy Strony jesteście odpowiedzialni za zachowanie jak i Treści, które zamieszczacie lub wyświetlacie poprzez nasze Usługi, a także za wszelkie konsekwencje, które mogą wyniknąć z tego faktu.
 • Nie wolno zamieszczać na Stronie treści:
 1.  łamiących lub naruszających prawo lub dobre obyczaje,
 2. nękających, zastraszających, prześladujących inne osoby,
 3. zawierających dane osobowe lub identyfikujących inną osobę bez wyraźnej zgody tej osoby,
 4.  dyskryminujących, pełnych nienawiści, niezgodnych z prawem, fałszywych, zawierających pornografie, obscenicznych, obraźliwych, agresywnych, epatujących przemocą lub w inny sposób budzących wątpliwości,
 5.  oferujących podrobione produkty lub naruszających prawa autorskie, znaki firmowe, lub inne prawa osób trzecich,
 6.  powszechnie uznawanych za spam, dystrybuujących tzw. listy łańcuszkowe lub piramidy finansowe,
 7.  promujących schematy i programy wynagradzania użytkowników za klikanie w reklamy, wyszukiwanie, przeglądanie stron lub czytanie e-maili.
 • Jako użytkownicy Strony wyrażacie Państwo zgodę na to, że w przypadku stwierdzenia przez nas złamania tych Warunków lub ich naruszenia możemy zmienić kategorię, skasować lub zablokować Państwa ogłoszenie.

Prawa i Obowiązki

 • Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników, dotyczące informacji dostępnych na Stronie. Opisy produktów oraz usług dostępnych na stronie oparte są o informacje dostarczone nam przez naszych partnerów. Wszystkie zdjęcia, filmy video, znaki firmowe oraz inne znaki lub symbole związane z produktami zamieszczone na Stronie, pokazane są aby przedstawić Użytkownikowi informacje o produkcie, usłudze oraz jego cechach. Nie gwarantujemy poprawności informacji zawartych w fotografiach oraz ilustracjach dostarczonych nam przez naszych partnerów. Materiały zawarte na Stronie mogą zostać zmienione w każdym momencie poprzez odpowiednie działania naszych partnerów. Nie dajemy pewności ani gwarancji, że informacje dostarczone nam przez naszych partnerów są aktualne, oraz nie bierzemy odpowiedzialności za problemy powstałe po zmianie okoliczności, materiałów lub innych informacji które mogą wpłynąć na poprawność informacji na Stronie.
 • O ile nie zaznaczono inaczej, odwoływanie się do jakiegokolwiek produktu, usługi, łącza hipertekstowego do stron trzecich lub inne informacje takie jak znak towarowy, nazwa marki, dostawca nie sugeruje naszego poparcia, sponsorowania i rekomendacji w zamieszczonych linkach. Zamieszczane są one wyłącznie dla wygody Użytkowników.

Linki do i z Innych Stron

 • W miejscach, gdzie Strona Internetowa zawiera linki do stron trzecich oraz do źródeł dostarczonych przez strony trzecie (razem zwane jako ”Inne Strony”), Inne Strony są połączone aby udostępnić Państwu informacje tylko i wyłącznie dla Państwa wygody. Nie kontrolujemy, nie akceptujemy oraz nie bierzemy odpowiedzialności za Inne Strony (włączając w to, bez wyjątku, odniesienia do mediów społecznościowych takich jak Facebook). Nie bierzemy także odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia jakie mogą wynikać z ich użycia. Jeśli zdecydują się Państwo wejść, na którąś ze stron trzecich połączoną ze Stroną rabatodrom.com, Państwo ponoszą całkowite ryzyko.
 • Nasza firma nie jest odpowiedzialna za trafność, legalność, poprawność materiałów oraz przestrzeganie praw autorskich jakiejkolwiek z usług oraz informacji dostarczonych nam przez Połączone Strony.
 • Ponieważ nie kontrolujemy bezpieczeństwa w Internecie lub w innych sieciach, których Używają Państwo aby wejść na stronę rabatodrom.com, nie bierzemy odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji, które są transmitowane. Nasza firma nie jest odpowiedzialna za utratę informacji podczas przesyłania danych.

Dostępność

 • Nie gwarantujemy ciągłej dostępności Strony oraz nie akceptujemy odpowiedzialności za brak dostępu spowodowane okolicznościami poza naszą kontrolą (włączając jakiekolwiek błędy ze strony dostawcy Internetu lub programów komputerowych)

Jakość Produktów, Zwroty, Gwarancje, Reklamacje, Odstąpienia od umowy

 • Nasza firma nie bierze odpowiedzialności za jakość produktów zakupionych poprzez użycie kuponów rabatowych oraz ofert zamieszczonych na Stronie. W takim przypadku, jakiekolwiek roszczenia powinny być kierowane bezpośrednio do dostawcy produktu lub usług.
 • Ponieważ nie dostarczamy ani produktów ani usług bezpośrednio, nie bierzemy odpowiedzialności za potencjalne zwroty produktów. Przed dokonaniem zakupów, zalecane jest aby sprawdzić czy polityka zwrotów jest zgodna z Państwa wymaganiami.
 • Gwarancja dostarczana jest i realizowana przez Producenta, a Rękojmia przez Sprzedawcę. W żadnym wypadku na zakupione towary lub usługi gwarancji ani rękojmi nie udziela nasza firma, której strona służy jedynie do ułatwienia zapoznania się z ofertą rabatu udzielonego przez Sprzedawcę.
 • W razie gdyby w wyniku korzystania ze Strony doszło do naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących lub niniejszego Regulaminu, macie Państwo prawo do złożenia reklamacji, poprzez wysłanie nam wiadomości e-mail na nasz adres kontaktowy kontakt@rabatodrom.com albo w formie pisemnej na adres siedziby firmy. Zobowiązujemy się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji do nas, względnie w terminie późniejszym jeśli wyjaśnienie sprawy będzie wymagało zasięgnięcia dodatkowych informacji od osób trzecich.
 • W przypadku użycia kuponów rabatowych ze Strony do zakupów na odległość, w tym przez internet, Jako kupujący, macie Państwo prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, przy czym możecie je złożyć jedynie wobec innych osób zamieszczających treści w Usłudze. My nie sprzedajemy za pośrednictwem Strony niczego a jedynie pośredniczymy w zawarciu umowy od sprzedawcy, stąd oświadczenie o odstąpieniu powinno się złożyć sprzedawcy, z jakim zawierało się umowę.

Treść oświadczenia jest następująca:

 1. Adresat [w tym miejscu trzeba wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]:
 2.  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) [lub: umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)]
 3.  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 4.  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 5.  Adres konsumenta(-ów)
 6.  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 7.  Data

Cookies

 • Nasza strona internetowa może używać plików ”cookies”, które są niewielkimi infomacjami tekstowymi tworzonymi na komputerze Użytkownika umożliwiającymi zbieranie informacji na temat daty i czasu ostatniej wizyty. Użytkownik ma możliwość zapobiegnięcia utworzenia plików cookies poprzez wybranie odpowiedniej opcji w przeglądarce. W żadnym wypadku firma nasza firma nie jest odpowiedzialna za deaktywację plików cookies, które zakłócają poprawne funkcjonowanie Strony.

Prawa i Obowiązki Klienta

 • Korzystanie z jakiejkolwiek usługi na Stronie oznacza akceptację i zgodę Klienta na wszystkie warunki użytkowania. Mogą Państwo zarejestrować się bezpłatnie jako Kupujący – Student poprzez wprowadzenie wymaganych informacji w internetowym formularzu aplikacyjnym. Zarejestrowanie się jako Oferent – Sprzedający – wymaga podpisania z naszą firmą umowy o  świadczenie usług promocyjnych. W celu zawarcia umowy prosimy o przesłanie na adres e-mail kontakt@rabatodrom.com podstawowych danych firmy (nazwa, adres, numer NIP, telefon i e-mail do kontaktu) i oczekiwanie na kontakt ze Specjalistą ds. Marketingu i Sprzedaży.
 • Kody promocyjne, które oferujemy są imienne dla każdego Kupującego – Studenta, natomiast Sprzedający, u którego są one realizowane, nie poznaje danych osobowych Kupującego – Studenta korzystającego z kuponu. Kuponu nie można przekazywać ani odsprzedawać.
 • Zabrania się użycia robotów lub jakichkolwiek mechanizmów stworzonych do przechowywania, zmiany, duplikowana, manipulacji zawartości Strony bez pisemnej zgody ze strony naszej firmy.

Dobra Intelektualne oraz Materialne

 • Rabatodrom.com jest domeną zarejestrowaną przez naszą firmę. Domena ta nie może zostać użyta bez naszej pisemnej zgody przez osoby trzecie.
 • Nasza firma rości sobie wszelkie prawa do zawartości Strony, w tym m.in. wyglądu, kodu źródłowego strony, konceptu, układu graficznego, pomysłu, logotypów, grafiki, opublikowanych na stronie Rabatodrom.com.
 • Reprodukcja, kopiowanie, użycie, dystrybucja, ponowne użycie, wykorzystanie, tworzenie dodatkowych kopii, transmisja, modyfikacja, usuwanie lub jakiekolwiek inne działania w każdej formie oraz sposobie nie mogą zostać podjęte bez wcześniejszej, pisemnej zgody naszej firmy.
 • Logotypy Sprzedających należą do Sprzedających. Umieszczanie ich na naszej stronie internetowej nie oznacza roszczeń do praw autorskich. Jeśli uważają Państwo, że którekolwiek logotypy nie powinny były znaleźć się na naszej stronie, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@rabatodrom.com.

Zmiany Regulaminu i Polityki Prywatności

 • Nasz Regulamin oraz Polityka Prywatności mogą ulec zmianie. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, zanim nowe Warunki („Nowe Warunki”) zaczną obowiązywać, chyba że inny termin będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, poprzez publikację komunikatu na naszej Stronie.

Obowiązujące Prawo

 • W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Polityka prywatności strony

 • Rabatodrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Obrońców Bydgoszczy 1, kod pocztowy 85-054, NIP  9671438142 REGON 386685846   wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000851499,  (zwana dalej: „Spółką”) jest administratorem danych przetwarzanych na stronie https://rabatodrom.compl/ (zwanej dalej „Stroną”).
 • Spółka respektuje i chroni prywatność użytkowników Strony i niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jakie informacje są zbierane w momencie korzystania przez Użytkowników ze Strony, a także w jaki sposób informacje te są zbierane, użytkowane i współdzielone.
 • Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, co w szczególności wynikać może ze zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zmianach zasad korzystania z sieci Internet. O zmianach Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Spółka zwraca uwagę, że niniejsza Polityka Prywatności nie odnosi się do podmiotów trzecich, z którymi Spółka współpracuje w ramach Strony, dlatego Użytkownik winien zapoznać się z politykami prywatności tych podmiotów zanim rozpocznie korzystanie z ich usług.
 • Użytkownik Portalu zgadza się na zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, ujawnianie, użytkowanie i współdzielenie informacji niebędących danymi osobowymi przez Spółkę. Spółka może, skorzystać z danych niebędących danymi osobowymi, w następującym celu:
 • zapewnienia, udoskonalenia, monitorowania oraz spersonalizowania treści zamieszczonych na Stronie, rozwijania oraz testowania nowych funkcjonalności Strony, zapobiegania, wykrywania oraz badania aktywności, które mogą nie być zgodne z prawem lub prowadzić do złamania regulaminu korzystania ze Strony, kontaktu z Użytkownikiem odnośnie funkcjonalności zawartych na Stronie.
 • Dodatkowo Spółka może zbierać pewne informacje dotyczące aktywności użytkownika, takie jak data ostatniej wizyty czy wyszukiwane frazy lub otrzymać pewne informacje ze źródeł trzecich jak np. Google Analytics.

Używając naszych Usług, zgadzacie się Państwo się na zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, ujawnianie, użytkowanie i współdzielenie informacji niepersonalnych, jak również personalnych.

Na Portalu używana jest technologia plików „cookies”. Zasady używania plików „cookies” są określone w odrębnym Regulaminie- Umowa ze Sprzedającym.